Nhận biết hàng giả nhãn hiệu SDI

Ngày: 19/06/2017 lúc 13:59PM

Hiện nay, tại Việt Nam xuất hiện nhiều sản phẩm giả nhãn hiệu SDI và dán TEM GIẢ. Nay, chúng tôi sử dụng " Tem Chống Hàng Giả" có màu nền là màu cam lợt.

Xin quý khách lưu ý:

1. Khi thấm nước, tem sẽ hiện chữ màu đỏ "VKHHS" và "BCA"

2. Các sản phẩm SDI chính hãng đều có dán" Tem Chống Hàng Giả" do Viện Khoa Học Hình Sự - Bộ Công An cấp.

3. Sản phẩm SDI chính hãng không có sản phẩm loại 2.

Chúng tôi cương quyết đưa tổ chức và cá nhân cố tình vi phạm ra trước pháp luật để đảm bảo uy tín cho sản phẩm SDI.

 

Chan Long
BÌNH LUẬN
Tin cùng chuyên mục